logga transparent 350px

  • Hem
  • Rapportarkiv
  • 2022
  • Undersökningar
  • 2022:3473 Spår av bosättning vid Godegårds samhälle Arkeologisk undersökning av boplatslämning övrig L2020:2992 inom fastigheten Godegård-Hälla 2:18, Motala kommun, Östergötland.

Login