logga transparent 350px

Nyfynd av runsten i Solna kyrka

Måndagen den 11 januari hittades delar av en tidigare okänd runsten inne i Solna kyrka. De två fragmenten är inmurade i en liten nisch framme i kyrkans kor, strax intill altartavlan. Egentligen ligger stenarna öppet för alla att se men de har varit övermålade med vit färg som nu har börjat flagna och blottat runinskriften.

Bild 1 runstensfragment 72dpiRunstensfragmenten utgör botten i den lilla nisch i kyrkans kor. Stenytan har täckts med vit färg.

Ytterligare analyser kommer att utföras men det vi kan säga så här långt är att stenen är av röd sandsten och att texten lyder ..a stan d... Texten kommer inte att tilldelas Augustpriset precis men är lite spännande eftersom stavningen på sten är ovanlig, oftast brukar det stavas stein. Ordalydelsen är annars enligt standard, antagligen har det stått ”lät resa sten denna”, alltså ”lät resa denna sten”, vilket det ofta gör på runstenar. Man kan inte datera stenen närmare än till 1000-talet. Det finns ytterligare ett runstensfragment i kyrkan. Detta hittades när man vidgade ett fönster i sakristian år 1926. Det kommer dock inte från samma sten.

Solna kyrka är en av tre rundkyrkor i Stockholmstrakten, de andra ligger i Bromma och på Munsö. Rundkyrkorna har från början fungerat som försvarstorn och har sedan övergått till att bara användas som kyrkor. Solna kyrka anses vara byggd ca år 1180 och koret något senare.

Arkeologikonsult har tillsammans med Tyréns fått i uppdrag av Solna församling att försöka datera Solna kyrka närmare. Det var i samband med att detta projekt inleddes som runstenen hittades. Byggnadens olika delar undersöks för att se detaljer som kan hjälpa oss med att åldersbestämma den. Projektet kommer att pågå under en längre tid och har alltså bara börjat. Tänk vilka ytterligare fynd vi kommer att kunna göra!

Bild 2 takbj├ñlkar 72dpiUppe på vinden på kyrkans äldsta del, rundhuset. Takbjälkarna byttes ut efter en stor brand på 1700-talet.

Bild 3 bj├ñlkar 72dpi1800-tals klotter på bjälkarna i klocktornet.

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login