fbpx

logga transparent 350px

Nu är vi klara i Vingåker

Arbetet med att restaurera gravfältet i Vingåker är avslutat. Vi är mycket nöjda med slutresultatet. Av elva skadade gravar har sju kunnat återställas. Fyra gravrester var emellertid så skadade att vi fick undersöka och ta bort dem. En liten bengömma, som kom fram i ett av våra sökschakt, har också undersökts.

Bild 1 Arbetsbild 72dpi

Av tre av de undersökta gravarna återstod så pass mycket att vi fick veta en hel del om gravskicket och har kunnat datera dem någorlunda. Gravarna låg intill varandra och var, såvitt det var möjligt att bedöma pga skadorna, likadant konstruerade. Under högmantlar av sand fanns stenpackningar som täckte brandlager, dvs. resterna efter gravbålen. Fynden var få och enkla.

I två av gravarna fanns lite keramik, kanske rester efter urnor, och i en av dem en röd glaspärla – se bilden. Pärlan daterar gravarna till vendeltid eller vikingatid (ca 550-1050 e.Kr.). Bland de brända benen, som snart kommer att analyseras, finns både människa och djur. Av det vi sett verkar de döda ha fått med sig flera djur, bland annat hundar.

Bild 3 Arbetsbild 72dpi

Överst på fyndbilden syns också ett av de finare stenåldersfynden, ett flintspån. Det har använts som ett vasst skärverktyg. Spånet hittade vi i en av gravarnas överbyggnad, där den säkert hamnat av en slump när gravarna uppfördes på den gamla stenåldersboplatsen. Resultaten av restaureringen och undersökningen kommer att beskrivas utförligt i den kommande rapporten. Den beräknas vara färdig i vår och kommer då att publiceras här på hemsidan.

Bild 2 Arbetsbild 72dpi

Bild 4 Fyndbild 72dpi

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login