fbpx

logga transparent 350px


Ny rapport om det tidiga Sigtuna!

Nu kan vi annonsera att rapporten om 2014 års stora undersökning i det äldsta Sigtunas östra utkant, vid ”Götes mack”, är publicerad.

I rapporten berättar vi om utgrävningen som visade att staden på 1000- och 1100-talen har haft en större utbredning österut än man tidigare trott. De första husen och verksamheterna etablerades överraskande nära i tid efter att en äldre begravningsplats, en gravgård, övergavs omkring 1040 e.Kr. Gravgården är den största enskilda tidigkristna gravgård som har undersökts i Sigtuna.

Den tidigmedeltida bebyggelsen hade en urban karaktär med verksamheter som ben- och hornhantverk och bronsgjutning, särskilt i perioden ca 1060-1150. Det fanns även lämningar efter bostäder. Efter ett par hundra år försvann stadsgårdarna och marken lades under plogen, antagligen när stadens dominikankonvent grundades i närheten.

Gravgården var en av de många tidigkristna begravningsplatser som fanns i Sigtuna innan det ännu hade byggts några kyrkor i staden. De gravlagda var barn, kvinnor och män i alla åldrar. Analysen av skeletten visar att deras hälsa och livsvillkor varierade med olika spår av sjukdomar, skador och förslitningar. Alla har ändå begravts med omsorg, de flesta i kistor, men en man var lagd på båtplankor och en i ett tråg eller urholkad stock. En ny upptäckt är att det verkar ha funnits en indelning av gravgården så att männen främst begravdes i sydväst, och kvinnorna i nordöst. Spännande är också de fem män vars tänder i den främre övre tandraden hade slipats så att synliga horisontella linjer bildats i emaljen. Varför är fortfarande en gåta.

Undersökningen gjordes av Arkeologikonsult och Stockholms länsmuseum i samarbete.

Rapport 2017:2696 I Sigtunas utkant (Götes mack)

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login