logga transparent 350px


De första fynden gjordes när vi gick över ytan. Då hittades en underliggare (malsten) och en knacksten. Knackstenen ligger på malstenen i fotot och liknar en löpare men den har alltså tolkats som en knacksten. Löpare användes för att mala säd på underliggarna medan knackstenar användes för att tillverka stenföremål.

Nu har våra undersökningarna i Skarplöt börjat

Under sommaren och hösten 2018 kommer vi att undersöka tre boplatsområden vid Skarplöt utanför Västerhaninge. Vi tror att boplatserna kommer att dateras till yngre bronsålder – äldre järnålder. Det verkar som att lämningarna främst kommer att dateras till två faser. Dels hoppas vi på spår av aktiviteter från cirka år 1 000 – 500 f.Kr. dels förväntar vi oss hitta flera hus från perioden 100 f.Kr. - 400 e.Kr.

 

Första kartaVi kommer att undersöka tre boplatsområden (Västerhaninge 591, 592 och 593). Det område som vi börjat schakta i är Västerhaninge 591 som ligger i sydväst.

Den inledande inventeringen och metalldetekteringen är färdig i alla områden. Det resulterade i fynd av en malsten, knacksten och en bit av en ugnsvägg. Metallfynden var nästan uteslutande från sen historisk tid men det var framförallt ett fynd som överraskade. Nära ugnsväggen och strax strax utanför ett av våra slutundersökningsområden hittades ett klipp av ett arabiskt silvermynt från vikingatid. I det området kommer vi att göra en utvidgning av området men det får vänta till efter sommaren.

Arabiskt myntVid metalldetekteringen påträffades ett klipp av ett arabiskt silvermynt från vikingatid. Än så länge vet vi inte vad det representerar. Det påträffades nära ett fragment av en ugnsvägg som vi hittade i matjorden. Kanske har vi även en vikingatida fas?

Den 25 juni började vi schaktningsarbetet vid boplatsen RAÄ Västerhaninge 591. Den första veckan hittade vi flera boplatsindikationer i form av härdar, lagerrester och spridda stolphål men vi väntar fortfarande på det första huset.

förmedling drönarfoto 180628Så här såg det ut i område 591 innan vi började avbaning. Vi kommer följa upp med fler bilder för att visa hur området växer fram vecka för vecka.

Håll utkik på vår hemsida så kommer vi följa upp med mer information när vi fått upp större ytor. Vi kommer också att lägga ut information om våra visningar som kommer att hållas efter sommaren.

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login