fbpx

logga transparent 350px


Anläggningarna markeras av gula pinnar. Anläggningarna mäts in med GPS och dokumenteras noga innan de grävs bort.

Nu är vi igång med vår slutundersökning i Söndrum, Halmstad!

En utökning av ett villaområde i Trottaberg i Söndrum strax väster om Halmstad har lett till att vi just nu undersöker en mycket spännande plats. Undersökningen startade den 24 april och kommer att pågå in i juni.

Området vi undersöker delas upp i två delområden som ligger längs med Gamla Tylösandsvägen. Platsen präglas av öppna åkrar och ett vackert böljande landskap. Mellan våra undersökningsområden löper en höjdrygg. Längs höjdryggen ligger gravar i form av stensättningar. Centralt inom boplatsområdet ligger ett äldre grustag som tyvärr har förstört delar av boplatsen.

Under de snart två veckorna vi varit här har vi hunnit bana av tre fjärdedelar av den första undersökningsytan och fått fram mängder av gropar, stolphål, ett fåtal härdar och en brunn. Detta gör oss uppmärksamma på hur mycket aktivitet det har varit på den här platsen fram till historisk tid då marken började brukas som åker. 

Boplatsen har haft lång kontinuitet och hittills har sju hus framkommit. Därtill framkom ytterligare två långhus vid förundersökningen. Det rör sig om treskeppiga långhus från brons- och järnålder varav två har rännor längs långsidorna. Ett liknande hus med rännor påträffades en bit bort från vårt undersökningsområde, vid Söndrums kyrka, där en boplats undersöktes 2013 (klicka här för att läsa mer om lämningen i fornsök L1996:1435). Det huset daterades till yngre vikingatid baserat på typologi och fynd.

Drönarfoto Söndrum Halmstad Arkeologi ArkeologikonsultÖversikt över delar av den första ytan som vi undersöker. Här syns mörka fläckar. Dessa utgör stolphål, gropar, härdar och brunnar. Ett av de sju husen syns tydligt i bildens vänstra hörn där en ränna markerar husets gavlar och svagt böjda långsida. Fotot är taget från väster.

Vid förundersökningen undersöktes en grav från stridyxekulturen med datering till 2800-2300 f. Kr. Dessa gravar ligger ofta på rad eller i grupp och det är därför möjligt att fler kommer fram vid avbaningen. Graven ligger i delområdet väster om höjdryggen. I det området påträffades även medeltida fynd och det är därför möjligt att vi kommer att stöta på medeltida lämningar på den ytan.

Marken som blottas under åkerjorden består av sand, grus och ett parti med större stenar. Det har varit attraktiv mark för att hämta grus och sand. I det steniga partiet finns även flinta. Vi har undersökt flera gropar som vi anar är täktgropar.

Det finns många trådar att dra i vid undersökningen i Söndrum. Om du vill veta mer är du varmt välkommen på visning torsdagen den 23 maj!

Visningarna kommer att hållas klockan 13 och klockan 17.30.

Grophus Söndrum Halmstad Arkeologi ArkeologikonsultHär undersöks ett av de sju husen vi hittills tagit fram. Just detta är ett grophus. Fotot är taget från öster.

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login