logga transparent 350px

  • Hem

Spektakulära fynd från Snöstorps IP

Nu är undersökningen vid Snöstorps IP i Halmstad färdig. Resultaten har varit över våra förväntningar och vi inleder nu arbetet med att analysera och tolka det vi har hittat inför rapportarbetet.

Det äldsta spåren vi har hittat utgörs av avfall efter redskapstillverkning i flinta från tidigmesolitikum dvs jägarstenåldern. En hullingpilspets i flinta påträffades även i anslutning till tillverkningsavfallet. Spetsen som troligen tillverkades troligen för att ingå i ett jaktredskap glömdes eller lämnades dock kvar på platsen. Det höglänta läget på åsen gör att Snöstorp kan ha utgjort en utmärkt plats för en säsongsboplats.

Läs mer

Yngre järnåldersgravfält vid Kärnbo undersöks!

Under augusti-september undersöker Arkeologikonsult ett gravfält i Kärnbo socken (RAÄ Kärnbo 191:1-3), ca 2,5 km väster om Mariefred. Anledningen till undersökningen är att Strängnäs kommun planerar att bygga bostäder i området. Planområdet kallas Södra Årby och ligger i nära anslutning till Läggesta station. Arkeologikonsult påbörjar undersökningen 22/8.
Gravfältet ligger på en kuperad åkerholme invid angränsande åkermark i ett område rikt på fornlämningar. Gravfältet består av 12 synliga gravar varav två undersöktes av SAU sensommaren 2015. Fynd och 14C-dateringar visade att gravarna anlagts under vendel- och vikingatid, d.v.s. mellan 550-1100 AD.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login