logga transparent 350px


Metalldetektorister från Svenska metalldetekterarföreningen plockar upp fynd.

Fortsatta undersökningar vid Ströja

Nu är vi tillbaka i Ströja utanför Norrköping och fortsätter med våra utgrävningar! Den här gången undersöker vi ett område som ligger i anslutning till den folkvandringstida hallen. Området innefattar även fortsättningen av ett lager där vi bland annat hittade rikligt med fynd från vikingatid och tidig medeltid.

Än så länge har vi schaktat fram ett område med delvis bevarade äldre kulturlager och några grunder från hus med datering till 1600-tal - 1800-tal. Det innebär att vi än så länge inte har hittat så mycket äldre anläggningar och hus men vi har hittat desto mera fynd!

IMG 9804 900pxMatjorden i undersökningsområdet detekterades innan avbaning.

Inför undersökningen metalldetekterades matjorden. Då kunde vi bekräfta att det var rikligt med fynd från flera olika tidsperioder. Fynden bestod både av vardagsföremål och av finare fynd. Efter en överenskommelse med länsstyrelsen så hade vi möjlighet att få hjälp av Michael Lander och andra metalldetekterare från svenska metallsökarföreningen som detekterade i de framtagna kulturlagren och i matjorden utanför undersökningsområdet.
Stort tack Micke och föreningen för ett bra samarbete!20160520 081938 900pxI samband med matjordsdetekteringen instruerade Mikael hur vår nya metalldetektor bäst används. Han passade på att gå lite i området och hittade ett vendeltida bältesbeslag!

Nog för att vi visste att vi skulle hitta mycket fynd men kvalitén på flera av fynden överträffade förväntningarna. Självklart har vi även hittat en del föremål som inte är av metall. Av de äldre fynden är det främst några fina keramikskärvor från sen vikingatid – tidig medeltid som sticker ut. Bland glaset har vi både passglas från historisk tid men även glasfragment som troligen är förhistoriska.

SAM 0111 900pxDiverse vendeltida fynd. Tre likarmade fibulor och en agraffknapp.

SAM 0108 900pxUrval av vikingatida fynd. Ett likarmat spänne, en hästbrodd och östersjökeramik.

Varje dag dyker det upp nya roliga fynd. Nästa gång vi uppdaterar informationen från undersökningen så har vi börjat undersöka lagren mer noggrant och då hoppas vi kunna säga mer om vilka aktiviter man ägnat sig åt inom undersökningsytan.

SAM 0113 900pxFynd med lite oklar datering till medeltid och tidig modern tid

Login