fbpx

logga transparent 350px

Den tredje volymen i vår rapportserie som redovisar de arkeologiska resultaten från Slussen är här

Nu är den tredje större rapporten om våra arkeologiska undersökningar vid Slussen klar. Rapporten behandlar resultaten från de utgrävningar som gjordes vid Södra Slussplan 2017.

Under medeltiden var det här området täckt av vatten och utgjorde en del av Söderström. I samband med att Gustav Vasa anlade en försvarsanläggning med vallgrav vid 1500-talets mitt så fylldes delar av området ut med grus, sand och sten. I början av 1600-talet hade försvarsanläggningen spelat ut sin roll och Slussenområdet omvandlades efterhand till ett kommersiellt centrum. Allt större ytor fylldes ut under 1600- och 1700-talet och i takt med detta så etablerades fler och fler verksamheter på området. Här fanns bland annat kvarnar och sliperier som kunde nyttja vattenkraften i det strömmande vattnet, men även försäljning av livsmedel och allehanda varor då många människor dagligen passerade mellan Gamla stan och Södermalm.

Läs mer

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login