fbpx

logga transparent 350px

  • Hem
  • Undersökningar

Vattenanknutna kulturmiljöer

På många håll i Sverige pågår just nu arbete för att nå EU:s så kallade vattendirektiv. Detta innebär bland annat att man återställer vattenmiljöer genom att ta bort vandringshinder som gör att fisk och andra vattenlevande organismer inte kan röra sig på ett naturligt sätt. I många fall består dessa vandringshinder av sådant som är intressant ur kulturmiljöperspektiv som till exempel äldre dammvallar, kvarnar och sågar. På vissa platser krockar naturvårdens intressen med kulturmiljövårdens och konflikter uppstår. Vill du läsa mera? Klicka på de två länkarna: Riksantikvarieämbetet och LindeKultur.

Läs mer

Den tredje volymen i vår rapportserie som redovisar de arkeologiska resultaten från Slussen är här

Nu är den tredje större rapporten om våra arkeologiska undersökningar vid Slussen klar. Rapporten behandlar resultaten från de utgrävningar som gjordes vid Södra Slussplan 2017.

Under medeltiden var det här området täckt av vatten och utgjorde en del av Söderström. I samband med att Gustav Vasa anlade en försvarsanläggning med vallgrav vid 1500-talets mitt så fylldes delar av området ut med grus, sand och sten. I början av 1600-talet hade försvarsanläggningen spelat ut sin roll och Slussenområdet omvandlades efterhand till ett kommersiellt centrum. Allt större ytor fylldes ut under 1600- och 1700-talet och i takt med detta så etablerades fler och fler verksamheter på området. Här fanns bland annat kvarnar och sliperier som kunde nyttja vattenkraften i det strömmande vattnet, men även försäljning av livsmedel och allehanda varor då många människor dagligen passerade mellan Gamla stan och Södermalm.

Läs mer

Dopfunt på vift

I december 2019 fick Arkeologikonsult ett ovanligt uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm. En hundägare på promenad hade uppmärksammat ett märkligt föremål i en jordvall under en vägbro i Upplands Väsby. Efter att bilder hade publicerats på en Facebook-grupp fanns teorier om att det möjligen skulle kunna vara en dopfunt!

Eftersom vårt kontor ligger nära platsen tog vi genast en sväng ut för att titta. Det visade sig vara en rejäl pjäs, inget man tar under armen precis, och nog såg det ut som en dopfunt. Hur hade den hamnat där!?! Efter några telefonsamtal och lite logistisk planering kunde vi med hjälp av en lastmaskin flytta föremålet från jordhögen. Maskinisten som hjälpte oss uppskattade dess vikt till cirka 400 kg. Med hjälp av våra grannar på biltvätten spolade vi av jord och grus och körde ned den i vårt källarförråd.

Läs mer

Login