fbpx

logga transparent 350px


Ny rapport om torp, tull och marknad från 1600-1800-tal

I Hova i Västergötland undersökte Arkeologikonsult under vårvintern 2017 en torpbebyggelse etablerad 1750 och avvecklad runt 1830. Här fann vi bevarade lämningar av två boningshus, en ekonomibyggnad, ett vattenhål med fägata, en latringrop, flera avfallsgropar och kulturlager med ett rikt fyndmaterial av verktyg, dräktdetaljer, mynt och hushållsföremål som alla belyser det dagliga livet som torpare under tidigmodern tid.

Under en kort period på 1630-talet användes platsen även som en marknadsplats, där en landtull reglerade handeln med både Västsverige och Bergslagen/Mälardalen.

Klicka här för att läsa rapporten

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login