fbpx

logga transparent 350px


Det gamla slottet Tre Kronor så som det såg ut i mitten av 1600-talet, sett från sydväst. Man kan både se vallgrav och försvarsmur i tegel. Oljemålning av Govert Camphuysen, 1661.

Vi har fått en ny flaskpost, från 1887!

Och den som diktat dessa rader
hörde till de lägsta grader
i ett verk som kallas Tullen,
men ligger kanske nu i mullen

Få som gått förbi Kungliga slottet i Stockholm har kunnat undgå den omfattande restaurering som just nu utförs av slottets fasader. Men det är inte det enda arbete som sker vid slottet för tillfället. Även dräneringsarbete invid slottets murar på den yttre borggården är i full gång, där Arkeologikonsult följer arbetet för att se om fornlämningar kan komma att beröras.

Till största del är det redan omgrävda massor som tas bort i det lilla hörnet av borggården, men i schaktet har det också framkommit en rejäl tegelklädd stenmur som tillhört det gamla slottet Tre Kronor.

Gustav Vasa befäste det gamla slottet med runda försvarstorn i tre av slottets hörn, och mellan dessa torn gick det sträckmurar med skottgluggar. Det är just en del av en sådan mur som tillfälligt åter ser dagens ljus. Muren vi har framme är fem meter bred och ska enligt utsagor ha varit drygt sju meter hög. Den redan skadade muren visade sig ha naggats i kanterna av rörläggningar. Dessa ingrepp kan vid en första anblick kännas tråkiga, men visar på en omvälvande förändring i den moderna historien. I slutet av 1800-talet började Stockholms vatten- och avloppsledningar byggas ut, och så även på slottet. Denna modernisering i staden ledde till att smittspridning och stank kunde hindras, med andra ord en nödvändighet för en expanderande stad.

Och ibland har man ynnesten att få beskrivet för sig hur detta kunde upplevas, i ett direkt meddelande från det förgångna…

För ett par månader sedan berättade vi om en flaskpost som vi hittade i en rörläggning från år 1900 (se länk nedan). Och nu har vi osannolikt nog hittat ytterligare ett meddelande i en flaska, men denna gång från år 1887! Författaren till flaskposten var en rörläggare som den 1 augusti samma år placerade sitt meddelande bredvid det då nylagda röret. I sitt brev till framtiden beskriver han på rim hur han och hans medarbetare med slägga och spett gör ett hål genom en stor mur för att leda stank och vatten från slottet till närmsta vattendrag. Brevet är signerat med monogram EL. eller LE.

Flaskpost Arkeologi Kungliga slottet Stockholm ArkeologikonsultFörsta sidan av det tre sidor långa brevet, hittat i en rörgrav där det legat och väntat i 132 år. Brevet var hårt ihoprullat med ett omslutande pappersark. Foto: Arkeologikonsult.

Här kan ni läsa det transkriberade brevet:

Till eftervärlden
Från Slottet nedåt Strömmen
man grundat ut – i drömmen
Att leda slask och vatten bort
och detta på en tid helt kort

Man länge närt den höga Tanken
att snart bli av med stanken
som känns i slottets regioner
om ock det skulle kosta miljoner

Från dröm till verklighet det gått
sedan man en fix idé har fått
att leda rör genom valv och murar
till passage för alla hagelskurar

Skulle härvid tusen hinder möta
må de brytas för att saken sköta
Ty ett slut på alla obehag
man önskar få med varje dag

Och här man träffat på en mur
som luktar både rå och sur
man stannat för en stund
att fresta på om hon är grund.

Men muren hade dimensioner
som trotsa kan en Krupps kanoner.
man dock till verket måste gå
att skaffa undan sten, stora, små.

Och sedan man med släggan slagit
några tusen friska slag
man rätt igenom muren dragit
rör till närmsta vattendrag.

Med spett och borrar utav stål
man uti muren gjort ett hål
så stort att själva satan däruti
kan trivas gott, och nykter bli

Den digra muren länge stod emot
både slag och stötar, fot för fot.
Men måste dock till sist ge vika
för män som ej sitt värv kan svika

De raska gossar som lagt hand härvid
levde i Kung andre Oscars tid.
De hade största äran däruti
att de tillhörde Rundquist faktori

Och den som diktat dessa rader
hörde till de lägsta grader
i ett verk som kallas Tullen,
men ligger kanske nu i mullen.

Som ett minne från vår tid
lägger dessa rader tätt invid
det grova röret uti muren
för att undan gå censuren!

Stockholm slott d. 1 Aug. 1887.

Klicka här för att läsa vårt inlägg om den första flaskposten på Facebook
Klicka här för att se Kungliga slottets högupplösta bilder på den första flaskposten med kärleksbrev

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login