fbpx

logga transparent 350px

En järnåldersboplats utanför Upplands Väsby

För några år sedan upptäcktes boplatsspår från järnålder vid arkeologiska utredningar i åkermarken utanför Viks gamla by, strax norr om Upplands Väsby. I år var det dags för oss på Arkeologikonsult att avgränsa och undersöka boplatsspåren. Anledningen är att kommunen ska bygga ett nytt villaområde. Den frostnupna åkern visade sig gömma lämningarna efter en tvåtusenårig boplats.

Läs mer

Vi har fått en ny flaskpost, från 1887!

Och den som diktat dessa rader
hörde till de lägsta grader
i ett verk som kallas Tullen,
men ligger kanske nu i mullen

Få som gått förbi Kungliga slottet i Stockholm har kunnat undgå den omfattande restaurering som just nu utförs av slottets fasader. Men det är inte det enda arbete som sker vid slottet för tillfället. Även dräneringsarbete invid slottets murar på den yttre borggården är i full gång, där Arkeologikonsult följer arbetet för att se om fornlämningar kan komma att beröras.

Läs mer

Fler artiklar...

  • 1
  • 2

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login