fbpx

logga transparent 350px

Vi har fått en ny flaskpost, från 1887!

Och den som diktat dessa rader
hörde till de lägsta grader
i ett verk som kallas Tullen,
men ligger kanske nu i mullen

Få som gått förbi Kungliga slottet i Stockholm har kunnat undgå den omfattande restaurering som just nu utförs av slottets fasader. Men det är inte det enda arbete som sker vid slottet för tillfället. Även dräneringsarbete invid slottets murar på den yttre borggården är i full gång, där Arkeologikonsult följer arbetet för att se om fornlämningar kan komma att beröras.

Läs mer

Befästningslinje i Täby

Arkeologikonsult är i slutfasen av arbetet med att mäta in och registrera för oss ovanligt sentida lämningar i Täby, norr om Stockholm. Det rör sig om militära lämningar som ingick i en befästningslinje, Norra fronten, som anlades 1902–20 en bit utanför dåvarande Stockholm. Syftet var att skydda huvudstaden mot en överraskande fientlig landstigning i Roslagen, och en motsvarande försvarslinje anlades även söder om staden. Befästningslinjen bestod av skyttegravar, artilleriställningar och T-formade bunkrar av betong, vars karakteristiska utseende gav upphov till lokalbefolkningens namn på befästningarna: ”Korvlinjen”. Trots att försvarslinjen måste ha tett sig föråldrad efter erfarenheterna under första världskriget förstärktes den under andra världskriget, bland annat med kulspruteställningar och vägspärrar.

Läs mer

  • 1
  • 2

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login