fbpx

logga transparent 350px

  • Hem

Visning av undersökningen vid Snöstorps IP

Nu har vi tagit bort minst 15 000 kubikmeter sand och jord från den tidigare idrottsplatsen och kan se hur landskapet såg ut innan man började omforma det till fotbollsplan. Mitt i området finns en svag förhöjning och på denna har vi hittat lämningar efter flera hus. I sanden ser vi tydliga rader av stolphål, mörka fläckar som är rester av de stolpar som hållit upp husens tak och väggar.

Genom att undersöka stolphålen kommer vi att kunna avgöra hur många hus det rör sig om och hur de förhåller sig till varandra. I stolphålen kan det finnas nedfallet skräp som t.ex sädeskorn eller keramikskärvor, dessutom lade man ibland ned föremål i stolphålen när huset byggdes, kanske för att få lycka och framgång. Sådana fynd ger oss bra ledtrådar till att förstå husens funktion och ålder.
Runt förhöjningen med husen finns en stor mängd härdar i form av runda sotiga fläckar med sönderbrända stenar och kol.

Läs mer

Snöstorp IP

Nu börjar undersökningen på Snöstorps IP
Nu har vi dragit igång med schaktningen inför slutundersökningen av boplatslämningarna som finns under fotbollsplanerna vid Snöstorps IP i Halmstad. Den egentliga grävningen börjar först i början av augusti och under tiden fram till dess kommer först stora mängder utfyllnadsmassor att schaktas bort.

Utfyllnadsmassorna som består av sand påfördes när fotbollsplanerna anlades på platsen under mitten av 1900-talet och täcker den äldre marknivån. Därefter kommer undersökningsområdet att fotograferas med hjälp av drönare för att skapa en 3D-modell över terrängen. Den arkeologiska schaktningen kommer därefter att fortsätta för att frilägga boplatslämningarna. 

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login