logga transparent 350px


Bild från förra årets undersökning. I bakgrunden, vid kraftledningen, uppe på höjden ses årets undersökningsområde.

Åter till Molnby

I Molnby utanför Vallentuna ska SL bygga en depå intill Roslagsbanan. Detta har föranlett en stor arkeologisk undersökning av de fornlämningar som berörs av byggnationen. Här har man levt i över 3000 år och på platsen finns både gravar och boplatser från bronsålder till 1800-tal. Sommaren och hösten 2016 undersöktes de norra delarna av området. Bland annat grävdes ett stort antal gravar och hus från brons- och järnålder ut samt historiska lämningar tillhörande Snapptuna gård.

Nu är det dags för oss att återvända till Molnby för att undersöka de södra delarna av området. Årets utgrävning kommer framför allt att beröra gravar från bronsålder och järnålder men även fornlämningar kopplade till järnålderns jordbruk i form av hägnader i sten och äldre odlingsytor. En smedja och en husgrund från historisk tid kommer också att undersökas under hösten. Vi återkommer med information här på hemsidan under arbetets gång.

 

GravEn av de gravar som kommer att undersökas i år. Stenpackningen skymtar fram mellan ogräs och sly.
Vill du veta mer om grävningen i Molnby? Arkeologikonsult har i samarbete med Kultur Vallentuna gjort en utställning med de preliminära resultaten av 2016 års utgrävning. Utställningen kan besökas i Vallentuna Kulturhus fram till den 20:e september 2017.

(Länk till utställningen i Vallentuna Kulturhus)
http://www.upplevvallentuna.se/sv/249505/18-fotbollsplaner-3000-ar-Arkeologi-i-Molnby/

Söndagen den 27:e augusti är det Arkeologidagen. Då finns det möjlighet att titta på utställningen i Vallentuna Kulturhus tillsammans med en av de grävande arkeologerna. Vi finns på plats mellan 12.30 och 16.00. Välkomna!

(Länk till Arkeologidagen i Vallentuna Kulturhus)
https://www.raa.se/arkeologidagen/2017/uppland/18-fotbollsplaner-och-3000-ar-arkeologi-i-molnby/

Login