logga transparent 350px

Graven
Amanda Jönsson och Denise Roos håller på att ta bort gravens stenpackning. Endast kantkedjan är kvar. Hitom graven kan man ana en rektangulär stenpackning och bortom graven ligger skärvstenshögen.

Bronsålderskeramik och arabiska silvermynt

Längst söderut i vårt stora område undersöker vi en husgrund och gravar från järnåldern och en skärvstenshög från bronsåldern. Än så länge har vi undersökt fem gravar av olika karaktär. I en välvd stensättning hittades en kam, några liter brända ben, nitar, pärlor och en liten gravurna. 

Under en av hörnstenarna i en rektangulär stenpackning fanns en stor välbevarad gravurna. Urnan har vi tagit upp med innehållet kvar och den kommer att undersökas inomhus. I brandlagret hittade vi bland annat björnklor. Från andra gravar vet vi att det tyder på att graven innehållit en björnfäll. 

Krukan 900pxLena Sundin, Hampus Norrgren och Denise Roos håller på att ta fram den stora gravurnan och förbereder för att ta upp den i preparat.

Huset ligger på en uppbyggd terrass där ena gaveln och sidorna har fyllts upp med sten och jord. De yngsta daterade fynden från huset är tre fragment av arabiska silvermynt. Det äldsta myntet som är präglat i Wasit i dagens Irak, dateras till 705 – 715 e.Kr. och det yngsta myntet kan endast grovt tidsbestämmas till 800-talet.  Mynten låg strax intill en lansspets av brons från bronsålder som framkom vid förundersökningen, strax intill har vi också hittat en stenyxa. Än så länge vet vi inte om mynten daterar huset men vi tror att det snarare kommer från en senare deponering och att huset är äldre än vikingatid.

Mynt 900pxFrédéric Elfver visar de tre arabiska silvermynten för Caroline Eriksson. Mynten som påträffades vid metalldetekteringen dateras till 700-tal och 800-tal.

Yxa 900pxStenyxan påträffades strax intill silvermynten.

Ett spännande resultat är att bronsålderslämningarna verkar vara mycket mer omfattande än endast den skärvstenshög som ligger på områdets högsta punkt. Järnåldershuset är placerat på ytterligare en skärvstenshög som har planats ut. Vi hittar mycket bronsålderskeramik både i den förstörda skärvstenshögen och i lager utanför huset.

 

Huset 900pxHusterrassens stenram syns tydligt utmed husets långsidor. Det svarta lagret mitt i huset är en förstörd skärvstenshög.

Kommande veckor kommer vi jobba mycket med dateringen. Hur omfattande är bronsålderslämningarna och vad representerar de, till vilken tidsperiod kan huset och husterrassen dateras, är några gravar samtida med huset?

Login