logga transparent 350px

  • Hem

Undersökningsstart Molnby

Arkeologikonsult har landat ett av sina största uppdrag någonsin och den 13 juni sätter vi igång!
SL ska bygga en depå utmed Roslagsbanan i Molnby, Vallentuna och vi har fått i uppdrag att undersöka de fornlämningar som berörs av byggnationen. Området är kring 130 000 m2 stort, vilket motsvarar ungefär 18 fotbollsplaner. Inom området finns en rad fornlämningar av olika slag, bland annat boplatser och gravar från bronsålder- äldre järnålder. Lämningar efter Snapptuna gård och Snapptuna torp kommer också att undersökas. Gården finns i skriftligt material redan 1545. I den historiska bebyggelsen ingår också flera smedjor.
Vi kommer att börja i en del av området under juni och juli och i augusti drar vi i gång för fullt. Då kommer vi också att börja hålla visningar på platsen. Områdets sydligaste del kommer att undersökas först under våren 2017. Information om vårt arbete och tider för visningar kommer att finnas här på hemsidan så håll utkik!

Nyheter från Fyrislund

Efter några intensiva grävveckor har vi nu kommit en god bit på väg i undersökningen av gravar och boplatslämningar vid Kumla i Fyrislund. Det lilla och svårt skadade gravfältet är nästan färdigundersökt, det visade sig finnas gravar av olika typ från folkvandringstid/vendeltid fram till vikingatid. Man har alltså gravlagt människor här under minst 100 år.

Även undersökningen av boplatsen börjar nu lida mot sitt slut. Vi har undersökt hela 15 långhus och aktivitetsområden med bland annat eldstäder i anslutning till husen. En lämning som visade sig vara av lite nyare dato var en husgrund som nu är undersökt och borttagen. Eftersom husgrunden inte kunde hittas på några äldre kartor visste vi inte från början vad det rörde sig om för typ av byggnad, eller hur gammal den var. Ganska snart fann vi föremål som visar att det har varit en smedja.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login