fbpx

logga transparent 350px

  • Hem

Fyndfrossa i Ströja

Nu har vi fortsatt att gräva i de fyndrika kulturlagren som ligger nära den folkvandringstida hallen i snart tre veckor. Fynden fortsätter att komma i stort antal men det är än så länge få konstruktioner synliga. Rubriken fyndfrossa är kanske att ta i om man jämför med fina gravfält men med tanke på att vi befinner oss på en agrar boplats som dessutom brukats som åker i över 100 år så får man ändå säga att fyndmaterialet är exceptionellt.

 ArbetsbildLagret undersöks.

Läs mer

Undersökningsstart Molnby

Arkeologikonsult har landat ett av sina största uppdrag någonsin och den 13 juni sätter vi igång!
SL ska bygga en depå utmed Roslagsbanan i Molnby, Vallentuna och vi har fått i uppdrag att undersöka de fornlämningar som berörs av byggnationen. Området är kring 130 000 m2 stort, vilket motsvarar ungefär 18 fotbollsplaner. Inom området finns en rad fornlämningar av olika slag, bland annat boplatser och gravar från bronsålder- äldre järnålder. Lämningar efter Snapptuna gård och Snapptuna torp kommer också att undersökas. Gården finns i skriftligt material redan 1545. I den historiska bebyggelsen ingår också flera smedjor.
Vi kommer att börja i en del av området under juni och juli och i augusti drar vi i gång för fullt. Då kommer vi också att börja hålla visningar på platsen. Områdets sydligaste del kommer att undersökas först under våren 2017. Information om vårt arbete och tider för visningar kommer att finnas här på hemsidan så håll utkik!

Fler artiklar...

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login